i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Aktieägare

Antalet aktieägare i BillerudKorsnäs uppgår till cirka 96 000. De tio största aktieägarnas totala innehav uppgår till cirka 53% av andelen röster.

De största aktieägarna

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
AMF Försäkring och Fonder 25 432 250 12,3
FRAPAG Beteiligungsholding AG 25 000 000 12,1
Swedbank Robur fonder 14 828 532 7,2
Fjärde AP-fonden 13 175 767 6,4
Handelsbanken fonder 6 871 335 3,3
Schroders 6 564 984 3,2
Vanguard 5 804 295 2,8
Alecta pensionsförsäkring 5 008 986 2,4
Blackrock 4 450 592 2,2
Folksam 3 423 159 1,7
Totalt de 10 största ägarna 110 559 900 53,4

Källa: Modular Finance den 30 november 2021