Aktieägare

Antalet aktieägare i BillerudKorsnäs uppgår till cirka 96 000. De tio största aktieägarnas totala innehav uppgår till cirka 52% av andelen röster.

De största aktieägarna

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
AMF Pension & Funds 29 390 250 14,2
FRAPAG Beteiligungsholding AG 25 000 000 12,1
Fjärde AP-fonden 13 175 767 6,4
Swedbank Robur fonder 11 915 920 5,8
Vanguard  5 919 089 2,9
Schroders 5 814 059 2,8
Blackrock  4 665 315 2,3
Handelsbanken fonder  4 390 815 2,1
Folksam 3 393 211 1,6
Länsförsäkringar Funds 3 106 178 1,5
Totalt de 10 största ägarna 106 770 604 51,7

Källa: Modular Finance den 30 april 2022