Aktieägare

Antalet aktieägare i BillerudKorsnäs uppgår till cirka 97 000. De tio största aktieägarnas totala innehav uppgår till över 55% av andelen röster.

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
FRAPAG Beteiligungsholding AG 25 000 000 12,1
AMF Försäkring och Fonder 20 886 116 10,1
Swedbank Robur fonder 16 079 023 7,8
Fjärde AP-fonden 13 375 767 6,5
Schroders 9 804 079 4,7
Alecta 9 746 986 4,7
Dimensional Fund Advisors 5 780 191 2,8
Vanguard 5 223 375 2,5
Lannebo fonder 5 050 000 2,4
Handelsbanken fonder 3 916 105 1,9
Totalt de 10 största ägarna 114 863 642 55,5

Källa: Modular Finance AB per 2020-05-15