Aktieägare

Antalet aktieägare i BillerudKorsnäs uppgår till cirka 96 000. De tio största aktieägarnas totala innehav uppgår till över 50% av andelen röster.

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
FRAPAG Beteiligungsholding AG 25 000 000 12,1
AMF Försäkring och Fonder 21 383 794 10,3
Swedbank Robur fonder 13 652 717 6,6
Fjärde AP-fonden 13 175 767 6,4
Alecta pensionsförsäkring 7 896 986 3,8
Handelsbanken fonder 6 232 439 3,0
Vanguard 4 910 802 2,4
Schroders 4 749 788 2,3
Lannebo fonder 4 320 000 2,1
Blackrock 3 694 726 1,8
Totalt de 10 största ägarna 105 017 019 50,8

Källa: Modular Finance AB den 31 december 2020