Aktieägare

Det totala antalet aktieägare uppgick per 31 december 2019 till 96 846 stycken. Här presenteras de största ägarna.

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
FRAPAG Beteiligungsholding AG 31 300 000 15,1
AMF Försäkring och Fonder 19 481 116 9,4
Fjärde AP-fonden 13 631 358 6,6
Swedbank Robur Funds 13 374 784 6,5
Schroders 10 738 554 5,2
Alecta 8 846 986 4,3
Vanguard 5 005 484 2,4
Dimensional Fund Advisors 4 963 200 2,4
XACT Fonder 3 782 475 1,8
Alliance Bernstein 3 400 000 1,7
Totalt de 10 största ägarna 114 510 295 55,4

Källa: Modular Finance AB per 2019-12-31