Aktieägare

Antalet aktieägare i BillerudKorsnäs uppgår till cirka 97 000. De tio största aktieägarnas totala innehav uppgår till över 50% av andelen röster.

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
FRAPAG Beteiligungsholding AG 25 000 000 12,1
AMF Försäkring och Fonder 21 383 794 10,3
Swedbank Robur fonder 14 389 188 7,0
Fjärde AP-fonden 13 175 767 6,4
Handelsbanken 7 044 804 3,4
Alecta 6 896 986 3,3
Vanguard 5 116 034 2,5
Lannebo fonder 4 575 000 2,2
Dimensional Fund Advisors 4 475 637 2,2
Schroders 4 207 382 2,0
Totalt de 10 största ägarna 106 264 592 51,4

Källa: Modular Finance AB per 2020-08-31