Aktieägare

Det totala antalet aktieägare uppgick per 30 augusti 2019 till 98 046 stycken. Här presenteras de största ägarna.

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
FRAPAG Beteiligungsholding AG 31 300 000 15,1
AMF Försäkring och Fonder 20 274 882 9,7
Fjärde AP-fonden 13 070 980 6,3
Swedbank Robur Funds 12 821 319 6,2
Schroders 10 738 554 5,2
AllianceBernstein 10 190 034 4,9
Alecta Pensionsförsäkring 8 086 622 3,9
Vanguard 4 881 619 2,3
Dimensional Fund Advisors 4 506 479 2,2
Handelsbanken Fonder 3 242 494 1,6
Totalt de 10 största aktieägarna 119 112 983 57,2

Källa: Modular Finance AB per 2019-08-30