i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Finansiella rapporter

Senaste finansiella rapporter

Års och Hållbarhetsredovisning 2020

Q3 2021

Hög tillväxt och avsevärt förbättrat resultat och kassaflöde

2021

Q1 2021

Försäljningstillväxt driver EBITDA-resultat

Q2 2021

Fortsatt lönsam tillväxt och stark kassaflödesgenerering

Q3 2021

Hög tillväxt och avsevärt förbättrat resultat och kassaflöde

2020

Års och Hållbarhetsredovisning 2020

Q1 2020

Rekordhöga försäljningsvolymer och fortsatt prispress

Q2 2020

Motståndskraftigt resultat i en osäker tid

Q3 2020

Motståndskraftigt resultat med stark kassagenerering

Q4 2020

Återgång till underliggande försäljningstillväxt

2019

Års och Hållbarhetsredovisning 2019

Q1 2019

Stark försäljningsutveckling

Q2 2019

Stabilt underliggande resultat

Q3 2019

Stark finansiell ställning

Q4 2019

Stabil nettoomsättning i en tuffare marknad

2018

Års och Hållbarhetsredovisning 2018

Q1 2018

Stark efterfrågan

Q2 2018

Hög förändringstakt och fortsatt stark tillväxt

Q3 2018

God försäljningsutveckling inom alla affärsområden

Q4 2018

Grunden på plats för att tillgodose kundefterfrågan