Finansiella rapporter

Senaste finansiella rapporter

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Q4 2018

Grunden på plats för att tillgodose kundefterfrågan

2018

Q1 2018

Stark efterfrågan

Q2 2018

Hög förändringstakt och fortsatt stark tillväxt

Q3 2018

God försäljningsutveckling inom alla affärsområden

Q4 2018

Grunden på plats för att tillgodose kundefterfrågan

2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Q1 2017

Tillväxt igen

Q2 2017

Goda utsikter

Q3 2017

Bra efterfrågan och stabilt resultat

Q4 2017

Stabilt resultat

2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Q1 2016

Stabila marknader och stabilt resultat trots långsam uppstart

Q2 2016

Stabilitet och investeringar i produktionsplattform

Q3 2016

Robust resultat enligt plan

Q4 2016

Förberedda för framtiden

2015

Årsöversikt 2015

Årsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2015

Q1 2015

Bästa kvartalsresultatet någonsin

Q2 2015

Starkt resultat påverkat av extra kostnader för uppgradering

Q3 2015

Starkt resultat och strukturella möjligheter

Q4 2015

Kvartalsresultatet påverkades av produktionsproblem