Finansiella rapporter

Senaste finansiella rapporter

Års och Hållbarhetsredovisning 2018

Q4 2019

Stabil nettoomsättning i en tuffare marknad

2019

Q1 2019

Stark försäljningsutveckling

Q2 2019

Stabilt underliggande resultat

Q3 2019

Stark finansiell ställning

Q4 2019

Stabil nettoomsättning i en tuffare marknad

2018

Års och Hållbarhetsredovisning 2018

Q1 2018

Stark efterfrågan

Q2 2018

Hög förändringstakt och fortsatt stark tillväxt

Q3 2018

God försäljningsutveckling inom alla affärsområden

Q4 2018

Grunden på plats för att tillgodose kundefterfrågan

2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Q1 2017

Tillväxt igen

Q2 2017

Goda utsikter

Q3 2017

Bra efterfrågan och stabilt resultat

Q4 2017

Stabilt resultat

2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Q1 2016

Stabila marknader och stabilt resultat trots långsam uppstart

Q2 2016

Stabilitet och investeringar i produktionsplattform

Q3 2016

Robust resultat enligt plan

Q4 2016

Förberedda för framtiden