Regulatorisk
Pressmeddelande
27 nov 2012, 19:00 CET

Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs planeras ske den 29 november 2012

Relevanta konkurrensmyndigheter har lämnat tillstånd till samgåendet mellan Billerud och Korsnäs. Samtliga villkor för genomförande av samgåendet är därmed uppfyllda varför fullföljande av samgåendet planeras ske den 29 november 2012.

Som tidigare meddelats träffade Billerud AB (publ) den 19 juni 2012 avtal med Investment AB Kinnevik om ett samgående mellan Billerud och Korsnäs AB. Samgåendet var villkorat bland annat av godkännande från Billeruds aktieägare och tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter.

Villkoret avseende godkännande från aktieägarna uppfylldes i samband med den extra bolagsstämman som hölls den 14 september 2012. Samtliga relevanta konkurrensmyndigheter har nu också lämnat tillstånd till samgåendet. Villkoren för genomförande av samgåendet är därmed uppfyllda.

”I och med samgåendet med Korsnäs blir vi en ledande aktör inom förpackningsmaterial med ett förstärkt erbjudande och en stark plattform för framtida tillväxt. Det nya bolaget BillerudKorsnäs kommer att kunna erbjuda kunder ett bättre och bredare utbud av produkter och lösningar. Nu kommer vi att med full kraft driva integrationen och skapa ett världsledande bolag”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i Billerud.

Europeiska kommissionens beslut att godkänna samgåendet är villkorat av att en pappersmaskin vid produktionsenheten i Gävle (PM 2) avyttras. Försäljning av vitt kraft- och säckpapper tillverkat vid PM 2 uppgick till cirka 2 procent av den nya koncernens totala kombinerade försäljningsvolym 2011. Vidare kommer BillerudKorsnäs att erbjuda sig att under en tidsperiod efter avyttringen leverera vissa insatsvaror såsom massa, ånga och elektricitet till pappersmaskinen.

”Villkoret för Europeiska kommissionens beslut avser en begränsad del av verksamheten i den nya koncernen och har ingen betydande inverkan på affärslogiken eller synergivinsterna av samgåendet”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i Billerud.

Fullföljande av samgåendet planeras ske den 29 november 2012 och styrelsen kommer i omedelbar anslutning till detta att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman, besluta om samt tillkännage villkoren för en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. För ytterligare information om nyemissionen hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras i samband med styrelsens beslut.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-037 08 74
Sophie Arnius, Investor Relations Manager, 08-553 335 24, 070-590 80 72

Informationen är sådan som Billerud Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och / eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 19.00 den 27 november 2012.