Gävle

I Gävle tillverkas material till ca 200 miljoner dryckesförpackningar (enportionsstorlek) om dagen.

Gävle är ett integrerat massa-och kartongbruk med två kartongmaskiner (PM4 & PM5), två kontinuerliga kokare (KK1, KK2 & KK3) samt två sodapannor (SP4 & SP5). Produkterna möter högt ställda krav på körbarhet och tryckbarhet i kundernas konverteringsprocesser.

  • Produktionskapacitet: 725 kton/år
  • Antal anställda: 900 varav circa 730 i produktion.
  • Produkter:  Vätskekartong, WTL, kraft- och säckpapper

 

BillerudKorsnäs Gävle
801 81 Gävle, Sweden
Phone: +46 (0) 26 15 10 00