Aktieägarstruktur

Det totala antalet aktieägare uppgick per 31 december 2016 till 96 098 stycken.

Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier Andel av röster % Antal ägare Andel av ägare %
1-100 1 388 401 0,7 24 249 25,2
101-500 14 906 329 7,2 57 954 60,3
501-10 000 21 431 485 10,3 13 277 13,8
10 001-50 000 8 493 733 4,1 405 0,5
50 001- 161 991 785 77,7 211 0,2
Totalt 208 219 834* 100,0 96 098 100,0

* Inklusive bolagets egna återköpta aktier (1 130 498)
Källa: Modular Finance AB per 2016-12-31

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier       Andel av röster (%)
FRAPAG Beteiligungsholding AG 31 300 000 15,1
AMF Försäkring och Fonder 20 583 373 9,9
Swedbank Robur fonder 9 384 808 4,5
Fjärde AP Fonden 6 578 034 3,2
Alecta   5 448 000 2,6
Handelsbanken Fonder 4 656 994 2,2
DFA fonder (USA)  4 159 482 2,0
Norges Bank Investment Management 4 142 062 2,0
Vanguard 3 272 338 1,6
Lannebo Fonder  2 200 000 1,1
Totalt de 10 största aktieägarna 91 763 884 44,2
Totalt exklusive återköp av egna aktier  207 089 336 100,0
Bolagets eget innehav 1 130 498 0,0
Totalt 208 219 834 100,0

Källa: Modular Finance AB per 2016-12-31

Fördelning av ägande

Ägarkategori Andel av röster (%)
Utländska ägare 41,2
Svenska ägare 58,8
  varav:  
  Svenska institutioner 15,9
  Svenska aktiefonder 23,7
  Svenska privatpersoner inkl. fåmansbolag 19,3

Inkluderar bolagets egna återköpta aktier (1 130 498)
Källa: Modular Finance AB per 2016-12-31

Aktieinnehav per land

 
 

Inkluderar bolagets egna återköpta aktier (1 130 498)
Källa: Modular Finance AB per 2016-12-31