Aktieägarstruktur

BillerudKorsnäs har cirka 96 000 aktieägare. Cirka 60 procent av aktierna innehas av svenska ägare.

Aktieinnehav per land

Land Antal aktier Av kapital, %
Sverige 125 709 241 60,4
Österrike 25 045 501 12,0
USA 18 584 892 8,9
Storbritannien 9 355 153 4,5
Norge 3 434 000 1,7
Finland 1 920 854 0,9
Schweiz 1 663 249 0,8
Övrigt och anonymt 22 506 944 10,8
Totalt 208 219 834 100

Källa: Modular Finance, 31 december 2021

Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier Av kapital, % Antal ägare Av ägare, %
1-100 1 601 987  0,8 33 421 34,1
101-500 13 155 356 6,3 51 632 52,6
501-10 000 20 069 270 9,6 12 549 12,8
10 001-100 000 9 750 647 4,7 377 0,4
100 001- 146 256 433 70,2 74 0,1
Anonymt ägande 17 386 131 8,4 N/A N/A
Totalt 208 219 834 100 98 053 100.0

Källa: Modular Finance, 31 december 2021