Aktieägarstruktur

Det totala antalet aktieägare uppgick per 30 september 2017 till 97 953 stycken.

Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier Andel av röster % Antal ägare Andel av ägare %
1-100 1 404 778 0,7 24 822 25,3
101-500 14 899 253 7,2 57 822 59,0
501-10 000 24 507 317 11,8 14 711 15,0
10 001-100 000 9 044 636 5,9 452 0,5
100 001- 158 363 850 74,5 146 0,1
Totalt 208 219 834* 100,0 97 953 100,0

* Inklusive bolagets egna återköpta aktier (1 263 166)
Källa: Modular Finance AB per 2017-09-30

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier       Andel av röster (%)
FRAPAG Beteiligungsholding AG 31 300 000 15,1
AMF Försäkring och Fonder 20 292 968 9,8
Swedbank Robur Fonder 9 617 057 4,6
Fjärde AP-fonden 7 869 106 3,8
Alecta 7 148 000 3,5
Norges Bank 4 705 314 2,3
Vanguard 4 022 455 1,9
Dimensional Fund Advisors 3 280 868 1,6
AFA Försäkringar 2 945 900 1,4
Handelsbanken Fonder 2 927 494 1,4
Totalt de 10 största aktieägarna 94 109 162 45,4
Totalt exklusive återköp av egna aktier  206 956 668 100,0
Bolagets eget innehav 1 263 166 0,0
Totalt 208 219 834 100,0

Källa: Modular Finance AB per 2017-09-30

Fördelning av ägande

Ägarkategori Andel av röster (%)
Utländska ägare 39,0
Svenska ägare 61,0
  varav:  
  Svenska institutioner 18,7
  Svenska aktiefonder 20,8
  Svenska privatpersoner inkl. fåmansbolag 21,5

Inkluderar bolagets egna återköpta aktier (1 263 166)
Källa: Modular Finance AB per 2017-09-30

Aktieinnehav per land

 
 

Inkluderar bolagets egna återköpta aktier (1 263 166)
Källa: Modular Finance AB per 2017-09-30