i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Aktieägarstruktur

BillerudKorsnäs har cirka 96 000 aktieägare. Cirka 64 procent av aktierna innehas av svenska ägare.

Aktieinnehav per land

Land Antal aktier Av kapital Antal ägare Av ägare
Sverige 132 431 342 63,6% 95 047 98,6%
Österrike 25 045 678 12,0% 14 0,0%
USA 20 626 381 9,9% 135 0,1%
Storbritannien 6 618 025 3,2% 144 0,1%
Norge 3 705 207 1,8% 164 0,2%
Finland 1 401 353 0,7% 117 0,1%
Schweiz 1 236 121 0,6% 67 0,1%
Övrigt 17 155 727 8,2% 721 0,8%
Totalt 208 219 834 100% 96 409 100%

Källa: Modular Finance 2020-12-31

Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier Av kapital Antal ägare Av ägare
1-100 1 541 515 0,7% 30 522 31,7%
101-500 13 447 614 6,5% 52 571 54,5%
501-10 000 20 852 926 10,0% 12 817 13,3%
10 001-100 000 10 728 081 5,2% 422 0,4%
100 001- 146 443 256 70,3% 77 0,1%
Anonymt ägande 15 206 442 7,3% n/a n/a
Totalt 208 219 834 100% 96 409 100%

Källa: Modular Finance 2020-12-31