Aktieägarstruktur

Det totala antalet aktieägare uppgick per 31 december 2017 till 97 469 stycken.

Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier Andel av röster % Antal ägare Andel av ägare %
1-100 1 414 932 0,7 25 419 26,1
101-500 14 702 443 7,1 57 080 58,6
501-10 000 23 873 365 11,5 14 392 14,8
10 001-100 000 11 598 445 5,6 475 0,4
100 001- 156 630 649 75,2 103 0,1
Totalt 208 219 834* 100,0 97 469 100,0

* Inklusive bolagets egna återköpta aktier (1 263 166)
Källa: Modular Finance AB per 2017-12-31

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
FRAPAG Beteiligungsholding AG 31 300 000 15.1
AMF Försäkring och Fonder 20 358 395 9,8
Swedbank Robur Fonder 9 796 131 4,7
Fjärde AP-fonden 8 017 899 3,9
Alecta 7 148 000 3,4
SEB Fonder 4 381 346 2,1
Vanguard 4 156 873 2,0
Handelsbanken Fonder 3 146 335 1,5
Dimensional Fund Advisors 3 144 008 1,5
AFA Försäkringar 2 973 350 1,4
Totalt de 10 största aktieägarna 94 422 337 45,4
Totalt exklusive återköp av egna aktier  206 956 668 100,0
Bolagets eget innehav 1 263 166 0,0
Totalt 208 219 834 100,0

Källa: Modular Finance AB per 2017-12-31

Fördelning av ägande

Ägarkategori Andel av röster (%)
Utländska ägare 39,1
Svenska ägare 60,9
  varav:  
  Svenska institutioner 18,4
  Svenska aktiefonder 21,7
  Svenska privatpersoner inkl. fåmansbolag 20,8

Inkluderar bolagets egna återköpta aktier (1 263 166)
Källa: Modular Finance AB per 2017-12-31

Aktieinnehav per land

 
 

Inkluderar bolagets egna återköpta aktier (1 263 166)
Källa: Modular Finance AB per 2017-12-31