Aktieägarstruktur

Det totala antalet aktieägare uppgick per 31 mars 2019 till 97 067 stycken.

Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier Andel av aktier % Antal ägare Andel av ägare %
1-500 15 769 176 7,6 83 029 84,8
501-1000 5 551 829 2,6 7503 7,8
1001-5000 13 305 030 6,4 6058 6,2
5001-10 000 5 335 136 2,6 725 0,7
10001- 15 000 2 607 142 1,3 207 0,1
15001 - 20 000 1682 777 0,8 95 0,0
20001- 163 968 744 78,6 370 0,4
Totalt 208 219 834* 100,0 97 987 100,0

Källa: Modular Finance AB per 2019-03-31

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier Andel av röster (%) 
FRAPAG Beteiligungsholding AG 31 300 000 15,1
AMF Försäkring och Fonder 18 805 837 9,1
Fjärde AP-fonden 13 079 808 6,3
Swedbank Robur Funds 11 371 214 5,5
Schroders 10 738 554 5,2
AllianceBernstein 10 517 178 5,1
Alecta Pensionsförsäkring 7 430 727 3,6
Vanguard 4 745 538 2,3
Dimensional Fund Advisors 4 461 705 2,2
Handelsbanken Fonder 4 217 494 2,0
Totalt de 10 största aktieägarna 94 422 337 45,4

Källa: Modular Finance AB per 2019-03-31

Aktieinnehav per land

Land Antal Aktier Antal röster % Antal kända ägare %
Sweden 129 701 137 62,3% 95 656 97,0%
Austria 31 351 396 15,1% 14 0,0%
United States 28 059 250 13,5% 142 0,1%
United Kingdom 13 188 123 6,3% 124 0,1%
Germany 2 520 808 1,2% 106 0,1%
Switzerland 1 270 496 0,6% 69 0,1%

Källa: Modular Finance AB per 2019-03-31