Tysta perioder

En period om tre veckor före publiceringen av delårsrapport, halvårsrapport eller bokslutskommuniké ska betraktas som en "tyst period". Under den tysta perioden får inga möten med placerare och analytiker hållas, vare sig fysiska eller via telefon.

Under 2019 infaller de tysta perioderna enligt följande:

  • 8 januari – 28 januari
  • 28 mars – 16 april
  • 25 juni – 15 juli
  • 26 september – 16 oktober