Tänk om en karriär hos oss kunde frigöra din fulla potential?

En karriär på BillerudKorsnäs kan se ut på många olika sätt. Här får vi chansen att lära känna Valdemar Forsblom som arbetar som Business Development Manager på vårt bruk i Skärblacka.

Möt Valdemar Forsblom som idag arbetar som Business Development Manager inom Project Management och startade sin karriär här på BillerudKorsnäs som sommarjobbare. Under sina civilingenjörsstudier på Linköpings Universitet sommarjobbade han i produktionen under 3 somrar för att sedan skriva sitt examensarbete och gå vårt Graduate Traineeprogram 2014.

”Efter traineeprogrammet och en fortsatt tid i produktionen så började jag som Technical Service Manager vilket var ett väldigt roligt jobb. Väldigt fritt och flexibelt där jag fick möjlighet att resa runt om i världen och träffa kunder och partners”.

Under åren som Valdemar arbetat här har det av olika anledningar öppnats upp för nya roller, dels utifrån Valdemars intressen men också från omorganisationer. I sin nuvarande roll arbetar han ett större affärsutvecklingsprojekt där vi inom BillerudKorsnäs vill växa med den växande e-handeln. Ett spännande projekt med tydliga mål där det gäller att hänga med på tåget i en bransch som utvecklas väldigt snabbt.

På vilket sätt har det funnits utrymme för dig att påverka din karriär inom bolaget?

I sina olika roller har han fått möjlighet att arbeta tvärfunktionellt med flera avdelningar och projekt vilket varit en framgångsfaktor för karriärutvecklingen. Valdemar lyfter även fram att han har haft chefer som trott på honom och uppmuntrat att testa på olika saker. Det finns många olika roller inom BillerudKorsnäs och mycket rotation vilket möjliggör chansen att prova på olika saker. Sedan gav även traineeprogrammet en helhetförståelse och kontaktnät inom bolaget.

Vad skulle du ge för tips till andra som vill prova på olika roller inom BillerudKorsnäs?

Den största anledningen till att Valdemar gjort denna spännande resa är att han tagit för sig och vågat vara tydlig med vad han vill. I slutändan är det upp till en själv att trivas på sin arbetsplats och påverka det man kan för att utvecklas. Han lyfter också fram vikten av att se möjligheter när bolaget förändras.

”Förändringar i bolaget medför olika möjligheter som man inte kan förutse. I mitt fall har det handlat om att jag fått testat på olika roller som jag idag har stor nytta av. Så tipset är att försöka se möjligheter”.  

Vad tycker du är absolut roligast med att arbeta på BillerudKorsnäs?

Till att börja med väldigt bra och uppskattade produkter. Men såklart även att det finns så många olika roller och spännande saker att testa på. Valdemar beskriver att han fått tagit stort ansvar och få vara med att bidra från start.

Oavsett roll har jag fått stort ansvar från start. När jag arbetade i produktionen var det tydligt att det man gjorde påverkade verksamheten och detsamma gäller nu när jag jobbar mot marknaden och gör skillnad hos kunderna”.

Är du också intresserad av en karriär på BillerudKorsnäs? Våra lediga tjänster hittar du här.