BillerudKorsnäs Sustainable Leaderhip

En avgörande viktig del av BillerudKorsnäs strategi är medarbetarna. Det är genom våra medarbetare som vi kommer nå våra mål och uppnår vår vision. Att ha engagerade medarbetare som vill vara med på vår resa är en förutsättning, och vi vet att engagemang byggs till stor del av våra ledare. Medarbetare som skapar hållbara produkter behöver också hållbara ledare. 

Våra topp 150 ledare globalt har därför gemensamt utvecklat konceptet, Sustainable Leadership, där de tillsammans satte upp tydliga förväntningar på vad en ledare ska leverera och vi har sedan byggt verktyg och stöd för att ledaren ska utvecklas och kunna leverera på dessa förvänt­ningar. Kärnan i programmet är ledaren själv, och att man som ledare inte bara ska klara av att springa 60 meter, utan att man ska vara hållbar ett helt maraton.

Ramverket för Sustainable Leadership består av fem olika områden som är avgörande viktiga för bolaget framåt, och varje område i sin tur är uppbyggt som ledarens löfte till sina medarbetare. Kärnan i ramverket är ledaren själv, vilket innebär ett stort fokus på sitt eget självledarskap och hur vi som ledare utvecklas, mår bra och håller på lång sikt.

Ramverket bryts sedan ner i konkret vad löftena betyder för varje ledare och vilka kompetenser som krävs för att leverera på löftet. BillerudKorsnäs har sedan byggt en helt ny akademi med ledarutvecklinsinsatser för både nya och erfarna ledare som bygger specifikt dessa kompetenser för att man som ledare ska kunna leverera på löftet och utvecklas som hållbara ledare.