Regulatorisk
Pressmeddelande
18 jan 2019, 8:00 CET

Inbjudan till telefonkonferens/audiocast – Q4 2018

BillerudKorsnäs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018 publiceras tisdagen den 29 januari cirka kl 07.00.

Petra Einarsson, VD och koncernchef, och Kristina Schauman, tillförordnad CFO, kommer samma dag att presentera bokslutskommunikén via en telefonkonferens/audiocast kl 10.00. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på BillerudKorsnäs webbsida. 

Presentationen kan följas direkt via https://edge.media-server.com/m6/p/q6mhdmh6 alternativt per telefon.
Telefonnummer till konferensen (Pinkod 62862132#): 

Från Sverige:             +46 8 566 426 51
Från Storbritannien     +44 333 300 08 04
Från USA:                  +1 631 913 14 22

Välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08