Styrelse

Lennart Holm

Styrelseordförande sedan 2014, styrelseledamot sedan 2012, ledamot i ersättningsutskottet
Född:1960
Utbildning:
Civilingenjör kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Axolot Solutions AB, Hamnkrogen i Helsingborg Holding AB, Nexam Chemical Holding AB och Wellbo Group AB. Styrelseledamot i Holm och Gross Holding AB, Polygiene AB och Preventic Group AB.
Bakgrund:
Styrelseordförande och VD i Perstorpkoncernen, verksam inom Stora Enso samt partner i PAI Partners SAS.
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Michael M.F. Kaufmann

Styrelseledamot sedan 2005, vice styrelseordförande, ledamot i ersättningsutskottet
Född:1948
Utbildning:
MBA-utbildning vid universiteten i Stuttgart och Erlangen-Nürnberg
Andra uppdrag:
Styrelseordförande Frapag Beteiligungsholding AG, Frapag America, Inc., By Out Europe II, Frapag Slovakia och Grimming Holding Romania. Verkställande direktör Hartmann Liegenschaftverwaltung GmbH, Kleinsölk Fortwitschaftsverwaltung GmbH, MIKA Classic Cars GmbH och MIKA Privatstiftung.
Bakgrund:
Ett antal ledande befattningar inom Frantschach/Mondi, Wien, Österrike
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, inte oberoende av bolagets större ägare.

Andrea Gisle Joosen

Styrelseledamot sedan 2015, ledamot i revisionsutskottet
Född:1964
Utbildning:
Civilekonom, MSc International Business, Copenhagen Business School.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Acast AB, Styrelseledamot i Dixons Carphone PLC, ICA Gruppen AB, James Hardie Industries PLC och Qred.
Bakgrund:
VD för Boxer TV Access AB, nordisk VD för Panasonic, Chantelle och Twentieth Century Fox Home Entertainment. Ledande befattningar på Johnson & Johnson och Procter & Gamble. Styrelseordförande i Teknikmagasinet AB, Styrelseledamot i Mr Green & Co AB.
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Bengt Hammar

Styrelseledamot sedan 2014, ordförande i investeringsutskottet
Född:1951
Utbildning:
Fil kand och masters inom internationell ekonomi och politik, Princeton University, New Jersey, USA
Andra uppdrag:
Director och senior adviser Pöyry Capital Ltd.
Bakgrund:
Managing Director, Head of Global Forest Products & Packaging på Barclays De Zoete Wedd Ltd. Executive Director, Head of European Forest Products & Packaging på Morgan Stanley & Co. Int.
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Jan Åström

Styrelseledamot sedan 2018, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i investeringsutskottet
Född:1956
Utbildning:
Civilingenjör kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i ECO Development AB och Frill Holding AB (publ). Ordförande i Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin, samt ordförande i Svenska Brottningsförbundet.
Bakgrund:
Koncernchef och VD för Ahlstrom Munksjö Oyj, SCA AB, Modo Paper AB. Affärsgruppchef för SCA Fine Paper och Head of SCA Packaging Munksund.
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Kristina Schauman

Styrelseledamot sedan 2014, ordförande i revisionsutskottet
Född:1965
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i ÅF AB, Orexo AB, Coor Service Management AB, Ellos Group Holding AB, BEWiSynbra Group AB och Nordic Entertainment Group AB.
Bakgrund:
Diverse finanschefspositioner inom Stora Enso, ABB och Investor samt ledande befattningar inom OMX AB, Carnegie Investment bank och Apoteket AB.
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare

Tobias Auchli

Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet och investeringsutskottet
Född:1972
Utbildning:
MA HSG vid universitetet i St Gallen.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande och VD i Verlumenda SA.
Arbetserfarenhet:
Head Innovation and R&D, global Ice Cream Division, Nestlé SA, Director Corp. Marketing & Innovation Acceleration, Nestlé SA och General Manager Liquid & Dairy Culinary Milks, Nestlé Greater China Region
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Victoria Van Camp

Styrelseledamot sedan 2017, ledamot i investeringsutskottet
Född:1966
Utbildning:
Civilingenjör maskinteknik och tekn. dr. maskinelement, Luleå tekniska universitet.
Andra uppdrag:
CTO och President, Innovation and Business Development på AB SKF.
Bakgrund:
Styrelseledamot i VBG Group AB och PREERA. Director of Industrial Market Technology & Solutions, Director of Product Innovation Lubrication BU och flera andra befattningar inom SKF Group.
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Ulrika Gustafsson

Styrelsesuppleant sedan 2016, arbetstagarrepresentant PTK
Född:1967
Utbildning:
Gymnasieingenjör Kemi, diverse högskolekurser
Andra uppdrag:
Ordförande för Unionenklubben BillerudKorsnäs Gävle. Diverse uppdrag för Unionen på regional och central nivå. Styrelseledamot i Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond.
Beroende/Oberoende:
Oberoende av ledningen och bolagets större ägare, inte oberoende av bolaget (anställd).

Nicklas Johansson

Styrelseledamot sedan 2017, adjungerad i investeringsutskottet, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1968
Andra uppdrag:
Ordförande i Pappers avd 165.

Gunnevi Lehtinen Johansson

Styrelseledamot sedan 2016, adjungerad i revisionsutskottet, arbetstagarrepresentant PTK
Född:1969
Utbildning:
Kemistudier vid Åbo Akademi.
Andra uppdrag:
Produktionscontroller inom Billerud- Korsnäs, vice förbundsordförande i Junis.

Bo Knöös

Styrelsesuppleant sedan 2017, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1964
Andra uppdrag:
Ordförande Pappers Avd 96