Styrelse

Jan Åström

Ordförande sedan 2019, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i investeringsutskottet
Född:1956
Utbildning:
Civilingenjör kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Bergvik Skog Öst AB. Styrelseledamot i ECO Development AB och Frill Holding AB (publ). Ordförande i Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin, samt ordförande i Svenska Brottningsförbundet.
Bakgrund:
Koncernchef och VD för Ahlstrom Munksjö Oyj, SCA AB, Modo Paper AB. Affärsgruppchef för SCA Fine Paper och Head of SCA Packaging Munksund.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
111 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Michael M.F. Kaufmann

Styrelseledamot sedan 2005, vice styrelseordförande, ledamot i ersättningsutskottet
Född:1948
Utbildning:
MBA-utbildning vid universiteten i Stuttgart och Erlangen-Nürnberg
Andra uppdrag:
Styrelseordförande Frapag Beteiligungsholding AG, Frapag America, Inc., By Out Europe II, Frapag Slovakia och Grimming Holding Romania. Verkställande direktör Hartmann Liegenschaftverwaltung GmbH, Kleinsölk Fortwitschaftsverwaltung GmbH, MIKA Classic Cars GmbH och MIKA Privatstiftung.
Bakgrund:
Ett antal ledande befattningar inom Frantschach/Mondi, Wien, Österrike
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
25 022 250 (eget och närstående, inkl. 25.000.000 aktier via Frapag Beteiligungsholding AG)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, inte oberoende av bolagets större ägare.

Tobias Auchli

Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet och investeringsutskottet
Född:1972
Utbildning:
MA HSG vid universitetet i St Gallen.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande och VD i Verlumenda SA.
Bakgrund:
Head Innovation and R&D, global Ice Cream Division, Nestlé SA, Director Corp. Marketing & Innovation Acceleration, Nestlé SA och General Manager Liquid & Dairy Culinary Milks, Nestlé Greater China Region
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
-
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Andrea Gisle Joosen

Styrelseledamot sedan 2015, ledamot i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet
Född:1964
Utbildning:
Civilekonom, MSc International Business, Copenhagen Business School.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Acast AB. Styrelseledamot i Dixons Carphone PLC, ICA Gruppen AB, James Hardie Industries PLC, Qred AB och Logent AB.
Bakgrund:
VD för Boxer TV Access AB, nordisk VD för Panasonic, Chantelle och Twentieth Century Fox Home Entertainment. Ledande befattningar på Johnson & Johnson och Procter & Gamble. Styrelseordförande i Teknikmagasinet AB, Styrelseledamot i Mr Green & Co AB.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
2350 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Bengt Hammar

Styrelseledamot sedan 2014, ordförande i investeringsutskottet
Född:1951
Utbildning:
Fil kand och masters inom internationell ekonomi och politik, Princeton University, New Jersey, USA
Andra uppdrag:
Senior adviser Pöyry Capital Ltd.
Bakgrund:
Grundare och CEO för Pöyry Capital Ltd., Managing Director, Head of Global Forest Products & Packaging på Barclays De Zoete Wedd Ltd. Executive Director, Head of European Forest Products & Packaging på Morgan Stanley & Co. Int.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
2000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Kristina Schauman

Styrelseledamot sedan 2014, ordförande i revisionsutskottet
Född:1965
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i ÅF Pöyry AB, Coor Service Management AB, BEWiSynbra Group AB, Nordic Entertainment Group AB and Diaverum AB.
Bakgrund:
Diverse finanschefspositioner inom Stora Enso, ABB och Investor samt ledande befattningar inom OMX AB, Carnegie Investment bank och Apoteket AB.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
4000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare

Jan Svensson

Styrelseledamot sedan maj 2020
Född:1956
Utbildning:
Civilekonomexamen från Stockholms Handelshögskola
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i AB Fagerhult, Tomra Systems ASA, Troax Group AB (publ) och Alimak Group AB (publ). Styrelseledamot i Loomis AB, Assa Abloy AB, Herenco Holding AB, Stena Metall AB och Climeon AB (publ).
Bakgrund:
VD Investment AB Latour, VD AB Sigfrid Stenberg
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
5000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Victoria Van Camp

Styrelseledamot sedan 2017, ledamot i investeringsutskottet
Född:1966
Utbildning:
Civilingenjör maskinteknik och tekn. dr. maskinelement, Luleå tekniska universitet.
Andra uppdrag:
CTO och President, Innovation and Business Development på AB SKF.
Bakgrund:
Styrelseledamot i VBG Group AB och PREERA. Director of Industrial Market Technology & Solutions, Director of Product Innovation Lubrication BU och flera andra befattningar inom SKF Group.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
600 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Ulrika Gustafsson

Styrelsesuppleant sedan 2016, arbetstagarrepresentant PTK
Född:1967
Utbildning:
Gymnasieingenjör Kemi, diverse högskolekurser
Andra uppdrag:
Ordförande för Unionenklubben BillerudKorsnäs Gävle. Diverse uppdrag för Unionen på regional och central nivå. Styrelseledamot i Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
1000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av ledningen och bolagets större ägare, inte oberoende av bolaget (anställd).

Nicklas Johansson

Styrelseledamot sedan 2017, adjungerad i investeringsutskottet, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1968
Andra uppdrag:
Ordförande i Pappers avd 165.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
-

Bo Knöös

Styrelsesuppleant sedan 2017, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1964
Andra uppdrag:
Ordförande Pappers Avd 96. Medlem i arbetsutskottet i Värmlands Industriråd.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
-

Gunnevi Lehtinen Johansson

Styrelseledamot sedan 2016, adjungerad i revisionsutskottet, arbetstagarrepresentant PTK
Född:1969
Utbildning:
Kemistudier vid Åbo Akademi.
Andra uppdrag:
Produktionscontroller inom BillerudKorsnäs.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
750 (eget och närstående)