i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Styrelse

Jan Svensson

Ordförande sedan 2021, ordförande i ersättningsutskottet
Född:1956
Utbildning:
Civilekonomexamen från Stockholms Handelshögskola
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i AB Fagerhult och Tomra Systems ASA. Styrelseledamot i Loomis AB, Assa Abloy AB, Nobias AB, Herenco Holding AB, Stena Metall AB och Climeon AB (publ).
Bakgrund:
VD Investment AB Latour (2003-2019), VD AB Sigfrid Stenberg (1986-2002)
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
8000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Jan Åström

Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i ersättningsutskottet
Född:1956
Utbildning:
Civilingenjör kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Bergvik Skog Öst AB. Styrelseledamot i ECO Development AB och Frill Holding AB (publ). Ordförande i Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin, samt ordförande i Svenska Brottningsförbundet.
Bakgrund:
Koncernchef och VD för Ahlstrom Munksjö Oyj, SCA AB, Modo Paper AB. Affärsgruppchef för SCA Fine Paper och Head of SCA Packaging Munksund.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
111 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Michael M.F. Kaufmann

Styrelseledamot sedan 2005, vice styrelseordförande, ledamot i ersättningsutskottet
Född:1948
Utbildning:
MBA-utbildning vid universiteten i Stuttgart och Erlangen-Nürnberg
Andra uppdrag:
Styrelseordförande Frapag Beteiligungsholding AG, Frapag America, Inc., Frapag Slovakia och Grimming Holding Romania. Verkställande direktör Hartmann Liegenschaftverwaltung GmbH, Kleinsölk Fortwitschaftsverwaltung GmbH, MIKA Classic Cars GmbH och MIKA Privatstiftung.
Bakgrund:
Ett antal ledande befattningar inom Frantschach/Mondi, Wien, Österrike
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
25 022 250 (eget och närstående, inkl. 25.000.000 aktier via Frapag Beteiligungsholding AG)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, inte oberoende av bolagets större ägare.

Tobias Auchli

Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet
Född:1972
Utbildning:
MA HSG vid universitetet i St Gallen.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande och VD i Verlumenda SA.
Bakgrund:
Head Innovation and R&D, global Ice Cream Division, Nestlé SA, Director Corp. Marketing & Innovation Acceleration, Nestlé SA och General Manager Liquid & Dairy Culinary Milks, Nestlé Greater China Region
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
0
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Andrea Gisle Joosen

Styrelseledamot sedan 2015, ledamot i revisionsutskottet
Född:1964
Utbildning:
Civilekonom, MSc International Business, Copenhagen Business School.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Acast AB. Styrelseledamot i Dixons Carphone PLC, ICA Gruppen AB, James Hardie Industries PLC, Qred AB och Logent AB.
Bakgrund:
VD för Boxer TV Access AB, nordisk VD för Panasonic, Chantelle och Twentieth Century Fox Home Entertainment. Ledande befattningar på Johnson & Johnson och Procter & Gamble. Styrelseordförande i Teknikmagasinet AB, Styrelseledamot i Mr Green & Co AB.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
2350 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Bengt Hammar

Styrelseledamot sedan 2014
Född:1951
Utbildning:
Fil kand och masters inom internationell ekonomi och politik, Princeton University, New Jersey, USA
Andra uppdrag:
Senior adviser Pöyry Capital Ltd.
Bakgrund:
Grundare och CEO för Pöyry Capital Ltd., Managing Director, Head of Global Forest Products & Packaging på Barclays De Zoete Wedd Ltd. Executive Director, Head of European Forest Products & Packaging på Morgan Stanley & Co. Int.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
2000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Kristina Schauman

Styrelseledamot sedan 2014, ordförande i revisionsutskottet
Född:1965
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i ÅF Pöyry AB, Coor Service Management AB, BEWiSynbra Group AB, Nordic Entertainment Group AB and Diaverum AB.
Bakgrund:
Diverse finanschefspositioner inom Stora Enso, ABB och Investor samt ledande befattningar inom OMX AB, Carnegie Investment bank och Apoteket AB.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
4000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare

Victoria Van Camp

Styrelseledamot sedan 2017
Född:1966
Utbildning:
Civilingenjör maskinteknik och tekn. dr. maskinelement, Luleå tekniska universitet.
Andra uppdrag:
CTO och President, SKF Technology, AB SKF.
Bakgrund:
Styrelseledamot i VBG Group AB och PREERA. Director of Industrial Market Technology & Solutions, Director of Product Innovation Lubrication BU och flera andra befattningar inom SKF Group.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
600 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Ulrika Gustafsson

Styrelsesuppleant sedan 2016, arbetstagarrepresentant PTK
Född:1967
Utbildning:
Gymnasieingenjör Kemi, diverse högskolekurser
Andra uppdrag:
Ordförande för Unionenklubben BillerudKorsnäs Gävle. Diverse uppdrag för Unionen på regional och central nivå. Styrelseledamot i Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
1000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av ledningen och bolagets större ägare, inte oberoende av bolaget (anställd).

Nicklas Johansson

Styrelseledamot sedan 2017, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1968
Andra uppdrag:
Ordförande i Pappers avd 165.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
0

Bo Knöös

Styrelsesuppleant sedan 2017, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1964
Andra uppdrag:
Ordförande Pappers Avd 96. Medlem i arbetsutskottet i Värmlands Industriråd.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
0

Per Bertilsson

Styrelseledamot sedan 2021, arbetstagarrepresentant PTK
Född:1962
Utbildning:
4-årig tekn. Örebro. YTH-utb. Skogsindustrins utbildningscenter massa/papper. Olika branschspecifika ingenjörsutbildningar.
Andra uppdrag:
Senior Processingenjör Massabruk Stab/Ledning, BillerudKorsnäs skog & Industri AB, Frövi/Rockhammar. Ordförande för Unionen Frövi och Rockhammar. Diverse olika uppdrag för Unionen på både lokal, regional och central nivå. Styrelseledamot SIRIUS, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan, branschspecifik samverkan med Industriarbetsgivarna. Styrelseledamot inom Frövifors pappersbruks museistiftelse.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
0