i aM sick sons worK
Git Navigation_Refactoring 2022-04-13_12:42

Certifikat och policyer

Under denna flik hittar du de dokument som utgör formella riktlinjer, krav, standarder och certifieringar som BillerudKorsnäs verksamhet svarar mot.

Certifikat och standarder: Här hittar du certifieringar av våra produkter, produktionsenheter och inköp.

Policys och riktlinjer: Här hittar du policydokument, som vår verksamhetspolicy, uppförandekod m.m.