VD och ledningsgrupp

Christoph Michalski

VD och Koncernchef
Född:1966
Anställd:2020
Utbildning:
Civilekonom & MBA, Christian Albrechts University
Bakgrund:
Koncernchef Vinda International, VD SCA Hygiene, VD SCA Asia Pacific, Direktör Global Marknadsföring & Affärsutveckling, Fonterra Brands, Unilever – flera exekutiva befattningar
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
47 115

Ivar Vatne

Executive Vice President, Ekonomi- och finansdirektör
Född:1978
Anställd:2019
Utbildning:
Civilekonom, Norges Handelshögskola NHH
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Paper Bottle Company A/S.
Bakgrund:
CFO Arla Foods UK Ltd, CFO Arla Foods AB, Vice President Finance Europe Region Fiskars. Olika befattningar inom Procter & Gamble (P&G) under 10 år.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
13 329

Paulina Ekvall

Executive Vice President, Personal- och Kommunikationsdirektör
Född:1968
Anställd:2017
Utbildning:
Linjen för Personal- och Arbetslivsfrågor, Lunds Universitet
Bakgrund:
Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR Unilever Nordics, HR Director Nordics Johnson&Johnson Consumer, HR Director Pfizer Health AB
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
8 926

Ulf Eliasson

Executive Vice President, Teknisk direktör
Född:1962
Anställd:2012
Utbildning:
Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Bakgrund:
Direktör Hållbarhet och Strategisk Utveckling, Direktör Inköp och Teknik, Direktör Produktion BillerudKorsnäs AB, Direktör Consumer Board BillerudKorsnäs AB, Fabriksdirektör Korsnäs AB, Vice President och platsdirektör RollsRoyce AB, Senior Vice President och VD Stora Enso Skoghall AB.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
13 629

Matthew Hirst

Executive Vice President, Affärsdirektör
Född:1977
Anställd:2021
Utbildning:
Bachelor in Sports Science and Recreation Management, Loughborough University. Masters in Management, Durham University
Bakgrund:
Vice President Category Professional Hygiene, Essity. Global Brand Director, Essity. Olika försäljnings- och marknadsföringsroller Essity
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
2 924

Robert A. Kreizenbeck

Executive Vice President Nordamerika
Född:1968
Anställd:2022
Utbildning:
Civilingenjör från Universitetet I Washington, MBA från Mississippi College.
Bakgrund:
SVP Operations Verso, VP Operations WestRock Company och KapStone Paper and Packaging Corporation, flera exekutiva befattningar vid International Paper and Abitibi Consolidated.

Tor Lundqvist

Executive Vice President, Produktionsdirektör
Född:1971
Anställd:2010
Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund:
Affärsområdes chef Div Solutions, BillerudKorsnäs. Brukschef Skärblacka Bruk BillerudKorsnäs. VD Hylte Bruk, Stora Enso
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
7 502

Andreas Mattsson

Executive Vice President, Chefsjurist
Född:1978
Anställd:2013
Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet.
Bakgrund:
Senior Associate, Advokatfirman Cederquist, International Visiting Attorney, Skadden Arps.
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
10 972

Erik Olsson

Executive Vice President, Direktör Strategi
Född:1961
Anställd:2021
Utbildning:
Civilingenjör i datorteknik / industriell automatisering, Luleå Tekniska Universitet
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Svenska Aerogel AB
Bakgrund:
Executive Vice President och President Pöyry Management Consulting PLC, Ledande befattningar inom Norske Skog, SCA, Stora Enso och Sveaskog. Grundare av två bioenergiföretag i USA
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
2 028

Anna-Maria Tuominen-Reini

Executive Vice President, Skogsdirektör
Född:1974
Anställd:2021
Utbildning:
Civilekonom, Hanken Handelshögskolan och MBA Helsingfors Handelshögskola
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Bergvik Skog Öst
Bakgrund:
Head of Procurement Metso Outotec, SVP Sourcing och Manufacturing Outotec, SVP Supply Chain, Supply Chain Director och VP Supply Chain Stora Enso, olika befattningar inom Unilever, Huhtamaki and Cebal
Innehav i BillerudKorsnäs AB (publ):
3 000