VD och ledningsgrupp

Petra Einarsson

VD och koncernchef
Född:1967
Anställd:2018
Utbildning:
BSc in Business Administration and Economics Specialization in Managerial Economics Uppsala University
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i SSAB och Svenskt Näringsliv
Bakgrund:
VD för Sandvik Materials Technology. Styrelseordförande i Industriarbetsgivarna

Mikael Andersson

SVP Division Board
Född:1968
Anställd:2016
Utbildning:
Magisterexamen Kemi, Karlstad universitet. Executive MBA, Mgruppen.
Bakgrund:
Area VP, Nalco Water, Sales Director BillerudKorsnäs AB, VD Bycosin AB.

Christopher Casselblad

Kommunikationsdirektör
Född:1975
Anställd:2018
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.
Bakgrund:
Head of Investor Relations BillerudKorsnäs, Head of Group Planning & Control Folksam, Investor Relations Manager Folksam, Investor Relations Officer Nordea

Paulina Ekvall

Personaldirektör
Född:1968
Anställd:2017
Utbildning:
Linjen för Personal- och Arbetsfrågor, Lunds Universitet, Ruter Dam Chefsutvecklingsprogram,Ascend Executive Management Leadership Program, Cape Town University, South Africa.
Bakgrund:
Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR Unilever Nordics, HR Director Nordics Johnson& Johnson Consumer, HR Director Pfizer Health AB, Personalchef Kriminalvården.

Ulf Eliasson

CTO (Chief Technology Officer)
Född:1962
Anställd:2012
Utbildning:
Civ. ing, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i SPCI (Svenska Pappers- och Cellulosa Ingenjörsföreningen).
Bakgrund:
Direktör Consumer Board BillerudKorsnäs AB, Fabriksdirektör Korsnäs AB, Vice President och platsdirektör Rolls-Royce AB, Senior Vice President och VDStora Enso Skoghall AB.

Andreas Mattsson

Chefsjurist
Född:1978
Anställd: 2013
Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet
Andra uppdrag:
Styrelseledamot, Bergvik Skog AB
Bakgrund:
Senior Associate, Advokatfirman Cederquist

Per Persson

Acting SVP Division Paper
Född:1951
Anställd:2006
Utbildning:
MSc Economics and Business, Uppsala University (Civilekonom, Uppsala Universitet)
Andra uppdrag:
Board member of Vindin AB, Bomhus Energi AB och ScandFibre Logistics AB
Bakgrund:
VP Operations BillerudKorsnäs AB, VP SCM and IT, BillerudKorsnäs AB, CFO Korsnäs AB

Kristina Schauman

Tf. Ekonomidirektör även Styrelseledamot sedan 2014, ordförande i revisionsutskottet
Född:1965
Utbildning:
Civ ek, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i ÅF AB, Orexo AB, Coor Service Management AB, Ellos Group Holding AB och BEWi Group AB.
Bakgrund:
Diverse finanschefspositioner inom Stora Enso, ABB och Investor samt ledande befattningar inom OMX AB, Carnegie Investment bank och Apoteket AB.
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Magnus Wikström

SVP Innovation & Strategic projects
Född:1963
Anställd:2006
Utbildning:
Civ. ing och teknologie doktor, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Executive MBA, Mgruppen.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Wallenberg Wood Science Center och EcoXpac A/S.
Bakgrund:
R&D Director Korsnäs AB, Forskningschef Korsnäs Development, Projektområdeschef STFI.