VD och ledningsgrupp

Petra Einarsson

VD och koncernchef
Född:1967
Anställd:2018
Utbildning:
BSc in Business Administration and Economics Specialization in Managerial Economics Uppsala University
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i SSAB och Svenskt Näringsliv
Bakgrund:
VD för Sandvik Materials Technology. Styrelseordförande i Industriarbetsgivarna

Mikael Andersson

Direktör Corrugated Solutions
Född:1968
Anställd:2016
Utbildning:
Magisterexamen Kemi, Karlstad universitet. Executive MBA, Mgruppen.
Bakgrund:
Area VP, Nalco Water, Sales Director BillerudKorsnäs AB, VD Bycosin AB.

Uno Brinnen

Skogsdirektör
Född:1956
Anställd:2012
Utbildning:
Jägmästare skogsbruk, SLU, Umeå. Licentiatexamen, Skogsbruk, SLU, Garpenberg.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Svenska FSC® samt i Skogforsk. Ledamot i KSLA.
Bakgrund:
Skogsdirektör för Korsnäs AB.

Christopher Casselblad

Kommunikationsdirektör
Född:1975
Anställd:2018
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.
Bakgrund:
Head of Investor Relations BillerudKorsnäs, Head of Group Planning & Control Folksam, Investor Relations Manager Folksam, Investor Relations Officer Nordea

Paulina Ekvall

Personaldirektör
Född:1968
Anställd:2017
Utbildning:
Linjen för Personal- och Arbetsfrågor, Lunds Universitet, Ruter Dam Chefsutvecklingsprogram,Ascend Executive Management Leadership Program, Cape Town University, South Africa.
Bakgrund:
Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR Unilever Nordics, HR Director Nordics Johnson& Johnson Consumer, HR Director Pfizer Health AB, Personalchef Kriminalvården.

Ulf Eliasson

Direktör Produktion
Född:1962
Anställd:2012
Utbildning:
Civ. ing, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i SPCI (Svenska Pappers- och Cellulosa Ingenjörsföreningen).
Bakgrund:
Direktör Consumer Board BillerudKorsnäs AB, Fabriksdirektör Korsnäs AB, Vice President och platsdirektör Rolls-Royce AB, Senior Vice President och VDStora Enso Skoghall AB.

Peter Jhaveri

Direktör Consumer Board
Född:1964
Anställd:2017
Utbildning:
Civ. ing, Lunds Tekniska Högskola
Bakgrund:
VD Tetra Recart AB, VD Tetra PakMalaysia, Singapore & Phillipines

Susanne Lithander

Ekonomidirektör
Född:1961
Anställd:2011
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag:
Styrelsemedlem i Serneke Group AB
Bakgrund:
VD, Mercuri International Group.Vice VD & Head of Advisory Services, BU Global Services, Ericsson AB. Vice VD Finance & Operational Development, BU Global Services, Ericsson AB. Vice VD & Head of Business Operations, Ericsson Inc., TX, USA.

Andreas Mattsson

Chefsjurist
Född:1978
Anställd: 2013
Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet
Andra uppdrag:
Styrelseledamot, Bergvik Skog AB
Bakgrund:
Senior Associate, Advokatfirman Cederquist

Johan Nellbeck

Direktör Packaging Paper
Född:1964
Anställd:2006
Utbildning:
Civilekonom, Uppsala universitet. Executive MBA, Mgruppen.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i CEPI Eurokraft och FreeForm Packaging AB och NINE AB.
Bakgrund:
Försäljningschef, Tele2 Stockholm. VD, AssiDomän Kraft Products Nordic Sales AB. Försäljningschef, AssiDomän Scandinavia.

Magnus Wikström

Teknisk direktör (CTO)
Född:1963
Anställd:2006
Utbildning:
Civ. ing och teknologie doktor, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Executive MBA, Mgruppen.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Wallenberg Wood Science Center och EcoXpac A/S.
Bakgrund:
R&D Director Korsnäs AB, Forskningschef Korsnäs Development, Projektområdeschef STFI.