VD och ledningsgrupp

Petra Einarsson

President & Chief Executive Officer
Född:1967
Anställd:2017
Utbildning:
Civilekonom, Uppsala Universitet.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i SSAB och Svenskt Näringsliv.
Bakgrund:
VD för Sandvik Materials Technology. Styrelseordförande i Industriarbetsgivarna

Mikael Andersson

Executive Vice President Division Board
Född:1968
Anställd:2016
Utbildning:
Magisterexamen Kemi, Karlstad universitet. Executive MBA, Mgruppen.
Bakgrund:
Area VP, Nalco Water, Sales Director BillerudKorsnäs AB, VD Bycosin AB.

Helene Biström

Executive Vice President Division Paper
Född:1962
Anställd:2019
Utbildning:
Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Bakgrund:
VD Infranord AB, VD Norrenergi AB, Vice VD Vattenfall AB.

Christopher Casselblad

Executive Vice President Communication and Sustainability
Född:1975
Anställd:2018
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.
Bakgrund:
Head of Investor Relations BillerudKorsnäs, Head of Group Planning & Control Folksam, Investor Relations Manager Folksam, Investor Relations Officer Nordea

Paulina Ekvall

Executive Vice President Human Resources
Född:1968
Anställd:2017
Utbildning:
Linjen för Personal- och Arbetsfrågor, Lunds Universitet.
Bakgrund:
Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR Unilever Nordics, HR Director Nordics Johnson&Johnson Consumer, HR Director Pfizer Health AB, Personalchef Kriminalvården.

Ulf Eliasson

Executive Vice President & Chief Technology Officer
Född:1962
Anställd:2012
Utbildning:
Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Bakgrund:
Direktör Produktion BillerudKorsnäs AB, Direktör Consumer Board BillerudKorsnäs AB, Fabriksdirektör Korsnäs AB, Vice President och platsdirektör RollsRoyce AB, Senior Vice President och VD Stora Enso Skoghall AB.

Anders Lundin

Executive Vice President Division Solutions
Född:1960
Anställd:2015
Utbildning:
Civilekonom, Lunds universitet.
Andra uppdrag:
Civilekonom, Lunds universitet.
Bakgrund:
President Mergers & Acquisition BillerudKorsnäs, Executive Vice President Transformation Projects Perstorp Group, Executive Vice President of Business Group Perstorp Performance Products.

Andreas Mattsson

Executive Vice President & General Counsel
Född:1978
Anställd: 2013
Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet
Andra uppdrag:
Styrelseledamot, Bergvik Skog AB
Bakgrund:
Senior Associate, Advokatfirman Cederquist

Ivar Vatne

EXECUTIVE VICE PRESIDENT & CHIEF FINANCIAL OFFICER
Född:1978
Anställd:2019
Utbildning:
Civilekonom, Norges Handelshögskola NHH
Bakgrund:
CFO Arla Foods UK Ltd, CFO Arla Foods AB, Vice President Finance Europe Region Fiskars. Olika befattningar inom Procter & Gamble (P&G) under 10 år.

Magnus Wikström

Executive Vice President Innovation
Född:1963
Anställd:2006
Utbildning:
Civilingenjör och teknologie doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Executive MBA, Mgruppen.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Wallenberg Wood Science Center, Treesearch och EcoXpac A/S.
Bakgrund:
CTO BillerudKorsnäs AB, Teknisk Direktör Billerud AB, R&D Director Korsnäs AB, Projektområdeschef STFI.