Vår story

BillerudKorsnäs går ihop med Verso och bildar ett ledande företag inom hållbara förpackningsmaterial och papper.

 

Som ett viktigt steg i genomförandet av 2030-strategin har BillerudKorsnäs förvärvat Verso – en ledande tillverkare av bestruket papper i USA.

Sammanslagningen med Verso kommer att bli en hörnsten i BillerudKorsnäs expansion i Nordamerika. På sikt kommer BillerudKorsnäs skapa en av de mest kostnadseffektiva och hållbara produktionsplattformarna i branschen genom att ställa om delar av Versos maskinpark till kartongmaskiner. Det nya bolaget kommer att ha unika geografiska förutsättningar för att kunna förse den växande inhemska marknaden i USA med högkvalitativa förpackningsmaterial med lågt koldioxidavtryck. 

 

Ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde

Tillsammans kommer BillerudKorsnäs och Verso att kunna skapa en fortsatt lönsam tillväxt genom att tillhandahålla förpacknings- och pappersmaterial av premiumkvalitet tillverkade i nyfiber. Tillsammans bygger vi ett företag med ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Det nya företaget har tio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland, cirka 5800 anställda i fler än 13 länder och kunder i fler än 100 länder. Företaget har en årlig omsättning på cirka SEK 37,2 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.

 

En stark säkerhetskultur är en viktig del av vår verksamhet och vår främsta prioritet är fortsatt att tillhandahålla en säker arbetsplats för alla. Vårt mål är att arbeta systematiskt för att få ned antalet frånvaroskador till noll och vi sparar ingen möda när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmiljö med stor mångfald där alla kan trivas och växa.

 

Ett BillerudKorsnäs

De grundläggande delarna av vår strategi kommer inte att förändras. Vi ska skapa en hållbar framtid, vinna med våra medarbetare och agera som ett enda BillerudKorsnäs.

 

För att skapa en hållbar framtid krävs att vi fortsätter att bygga vidare på de många externa ackrediteringar som vi har fått genom åren.  Vi ska leda debatten om hållbara förpackningar och papper, sätta upp och sträva efter att överträffa de mest ambitiösa hållbarhetsmålen och framför allt föra ut vår kunskap till våra kunder så att vi kan hjälpa dem att använda klimatsmarta produkter.

 

Att vinna med våra medarbetare handlar om att tänka framåt så att vi utvecklar rätt kompetens inför kommande utmaningar, utveckla våra talanger, utarbeta en omfattande successionsplan och öka mångfalden för bättre beslutsfattande. Det handlar också om att aktivera och ge energi åt vårt företags värderingar: vi vågar förnya oss, sätter kunden i centrum, leder förändringen och tar hand om varandra.

 

Vi bygger också ett företag med en gemensam verksamhetsmodell för framtiden genom att utveckla enhetliga arbetsmetoder, system och processer i hela BillerudKorsnäs.

 

BillerudKorsnäs stående mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – och företaget står nu redo att fortsätta hållbarhetsresan och tillsammans med Verso skapa det mest hållbara företaget i världen inom papper och förpackningsmaterial. 

 

Om BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs tar fram papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade i nyfiber, och har ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Företaget har tio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland, cirka 5800 anställda i fler än 13 länder och kunder i fler än 100 länder. BillerudKorsnäs har en årlig omsättning på cirka SEK 37,2 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Regulatorisk Pressmeddelande
31 mar 2022

BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Verso

BillerudKorsnäs meddelar att förvärvet av Verso har slutförts för en kontant köpeskilling om cirka MUSD 825. Verso är en ledande tillverkare av...

Vår strategi

BillerudKorsnäs har stora möjligheter givet de marknadstrender vi ser, villka ökar efterfrågan på våra förnybara, högkvalitativa produkter.

Verso

Läs mer på versoco.com