Strategi för framtiden

BillerudKorsnäs strategiska plattform i kombination med strategiska mål är ett kraftfullt verktyg för bolagets framtida utveckling och framgång.

Vår Mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – beskriver syftet med BillerudKorsnäs verksamhet.

De fyra prioriterade områdena är:

 • Förbättra effektivitet och prestation
  En stabil verksamhet är nyckeln till framtida investeringar i kapacitet, innovationer och lösningar.Initiativ inom detta område inkluderar: säker och stabil produktion, kostnadsbesparingsprogram, standardiserade arbetsmetoder och rutiner, CO2-fotavtryck och konkurrenskraftig vedförsörjning.
 • Skapa lönsam tillväxt genom ökat kundvärde
  En långsiktigt konkurrenskraftig tillgångs- och produktportfölj är avgörande för en fortsatt lönsam tillväxt. Initiativen inom detta område strävar mot att maximera både kundvärde och vår lönsamhet genom att fokusera på attraktiva produkter, segment, regioner och kunder, skapa djupare förståelse för kunder och deras kunder samt öka produktionskapaciteten genom expansion och förvärv.
 • Accelera innovationstakten
  Att omsätta vår innovationsportfölj är avgörande för att vi ska vara relevanta på lång sikt. Initiativen fokuserar på att öka hastigheten till marknaden genom väldefinierad produktutveckling och fokuserad kommersialiseringsprocess, där man fokuserar på färre innovationer och fullföljer våra flaggskepp, dvs. pappersflaskan, pappersbatteriet
 • Expandera i värdekedjan
  Expansion i värdekedjan berör samtliga tre divisioner. Initiativen här syftar till att skapa organisk tillväxt men också tillväxt genom förvärv. Inom Division Solutions kommer fokus att ligga på servicebaserade system och nya förpackningslösningar för varumärkesägare, både med egna- och andras material. Inom Board och Paper handlar det om att skapa lösningar för att öka kundvärdet och samtidigt driva egen materialförsäljning.

Se även

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet

Innovation

Läs mer om vår innovationsarbete
Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant