Strategi för hållbara lösningar och lönsam tillväxt

BillerudKorsnäs strategiska plattform i kombination med strategiska mål är ett kraftfullt verktyg för bolagets framtida utveckling och framgång.

Vår mission

Missionen – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – beskriver syftet med BillerudKorsnäs verksamhet.

Vår Mission

Lönsam tillväxt är förutsättningen för att steg för steg utmana mindre hållbara förpackningsmaterial och -lösningar

För att leverera lönsam tillväxt om 3–4 procent årligen bedrivs ett målmedvetet och intensivt arbete inom fyra strategiska områden.

BillerudKorsnäs 4 500 medarbetare är de som, med kunden i centrum, driver den förändring som krävs för att realisera strategin och uppnå det syfte vi strävar mot – en hållbar framtid.

Människor driver förändring

Se även

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet

Innovation

Läs mer om vår innovationsarbete
Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant