Strategi för en hållbar framtid

BillerudKorsnäs strategiska plattform i kombination med strategiska mål är ett kraftfullt verktyg för bolagets framtida utveckling och framgång.

Vår mission

BillerudKorsnäs mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – beskriver syftet med vår verksamhet.
Läs mer

Lönsam tillväxt är förutsättningen för att steg för steg utmana mindre hållbara förpackningslösningar.

Långsiktig lönsam tillväxt inom material och lösningar är en förutsättning för koncernens möjligheter att fortsätta investera för framtiden – investeringar som utmanar och möjliggör en tillväxt för våra nyfiberbaserade material och förpackningslösningar.
Läs mer

För att åstadkomma lönsam tillväxt intensifierar vi vårt arbete inom fyra strategiska områden.

Vår strategi, indelad i fyra kategorier, bidrar till lönsamhet och tillväxt.

  • Position – Expandera i värdekedjorna. Läs mer
  • Innovation – Omvandla goda idéer till nya lösningar och material. Läs mer
  • Hållbarhet –Integrera och förbättra i allt vi gör. Läs mer
  • Effektivitet –Driva ett kundfokuserat arbetssätt. Läs mer

 

BillerudKorsnäs 4 400 medarbetare är de som, med kunden i centrum, driver den förändring som krävs för att realisera strategin och uppnå det syfte vi strävar mot – en hållbar framtid.

Det är medarbetarna som driver förändringsarbetet. För att engagera och få med alla medarbetare behövs en tydlig värdegrund, ett kommunikativt ledarskap och en attraktiv och säker arbetsplats som präglas av mångfald. Nytänkande och nyfikenhet på andras idéer är avgörande i utvecklings- och förändringsarbetet. Läs mer

 

Se även

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet

Innovation

Läs mer om vår innovationsarbete
Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant