Vårt syfte – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid

Vårt syfte tydliggör varför vi finns och hur vi ser på vår roll i samhället. Att utmana det konventionella och tänka utanför ramarna är det som krävs för att vi i samverkan med våra kunder och partners ska utveckla de innovativa och hållbara förpackningslösningar som vår planet behöver.

Vi ser positiva megatrender som är fördelaktiga för oss, och regulatoriska förändringar som skapar ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Med utgångspunkt i vår breda och djupa kunskap om hur materialet kan användas och hur förpackningar ska designas och konstrueras, har vi goda möjligheter att öka värdet för våra kunder. Den strategiska betydelsen av vår starka hållbarhetsposition har aldrig varit viktigare och väsentliga hållbarhetsfrågor är helt integrerade i vår strategi.

Våra fyra strategiska prioriteringar

 • Förbättra effektivitet och prestation
  En stabil verksamhet är nyckeln till framtida investeringar i produktionskapacitet, innovationer och förpackningslösningar. Genom fem områden förbättrar vi den grund som behövs för att leverera. Läs mer
 • Skapa lönsam tillväxt genom ökat kundvärde
  En långsiktigt konkurrenskraftig tillgångs- och produktportfölj är avgörande för en fortsatt lönsam tillväxt. Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt erbjudande och öka kundernas konkurrenskraft. Läs mer
 • Accelerera innovationstakten
  Att omsätta vår innovationsportfölj är avgörande för att vi ska vara relevanta på lång sikt. I nära samverkan med kunder och partners utvecklar vi lösningar som förbättrar nyttjandet av jordens resurser. Läs mer
 • Expandera i värdekedjan
  Värdeskapande för kunden och kundernas kunder är grunden
  för att lyckas med vår strategiska ompositionering, där alla tre produktområden expanderar i värdekedjan på olika sätt. L
  äs mer