Skärblacka

Utvecklar och tillverkar allt från starkt, poröst säckpapper till fluting och vitt maskinglättat kraftpapper med utmärkta tryckegenskaper.

  • Produktionskapacitet: 420 000 ton/år
  • Antal anställda: 640 (ca)
  • Produkter: kraftpapper, säckpapper (brunt), wellråvaror, avsalumassa

BillerudKorsnäs Skärblacka
617 10 Skärblacka, Sweden
Phone: +46 (0) 11 24 53 00