Regulatorisk
Pressmeddelande
31 okt 2021, 10:30 CET

BillerudKorsnäs avyttrar bruket i Beetham

BillerudKorsnäs har idag överenskommit med det brittiska investeringsföretaget Inspirit om en avyttring av bruket i Beetham. Transaktionen genomförs idag. Köpeskillingen motsvarar ett equity value om cirka MSEK 30. 

”Den strategiska betydelsen av bruket i Beetham för resten av koncernen har minskat sedan investeringarna i produktion av maskinglättat (MG) i Skärblacka för några år sedan.

Med Inspirit får bruket i Beetham en ägare med intentionen och resurserna att fortsätta utveckla verksamheten”, kommenterar Christoph Michalski, Koncernchef och VD. 

Transaktionen resulterar i en reaförlust om cirka MSEK 120, som kommer att ha en negativ påverkan på BillerudKorsnäs resultat för det fjärde kvartalet 2021. 

Bruket i Beetham, som Billerud förvärvade 2004, producerar papper för medicinsk utrustning, matförpackningar och andra industriella användningsområden. Under de senaste tolv månaderna hade Beetham en nettoomsättning om cirka MSEK 480 och ett rörelseresultat på cirka MSEK 13. Bruket har en årlig produktionskapacitet på 45 000 ton kraftpapper och omkring 140 medarbetare. 


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10 


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2021 klockan 10.30 CET.